Kulturhuset Bølgen er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Kulturhuset Bølgens kontaktoplysninger er:

Kulturhuset Bølgen
Jæmtlandsvej 1
3040 Ålsgårde
Telefon: (+45) 49 28 3450
Email: ucb62@helsingor.dk
EAN: 5790001125196

En del af:

Helsingør Kommune
Stengade 59,
3000 Helsingør
Kulturhuset Bølgen (benævnes herefter Bølgen) er dataansvarlig.

Bølgen udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere om Databeskyttelsesforordningen på datatilsynets hjemmeside.

 

Vi bestræber os på at opsamlet så få personoplysninger som muligt, og arbejde kontinuerligt på at undgå personhenførbare data i vores statistiske dataopsamling.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til forordningen og gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og som del af Helsingør Kommune følger Bølgen desuden kommunens IT-sikkerhedspolitik.

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Vi bestræber os på at opsamlet så få personoplysninger som muligt, og arbejde

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For overførsler uden for EØS anvender Bølgen standardkontraktbestemmelser og værn til beskyttelse af privatlivets fred for lande uden en EU-afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvorfor anvender vi personlige oplysninger?
Bølgen anvender to typer data med to hovedformål.

Læs mere om disse under punkt 3 og 4.

Vi anvender oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter, ydelser og systemer til alle vores kunder. Til dette formål analyserer vi ikke dine oplysninger på individuelt niveau – al anvendelse vil være baseret på pseudonymiseret data.

Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere brugervenlige, f.eks. ved ændring af brugerfladen for at forenkle informationsstrømmen eller for at fremhæve funktioner, der ofte bruges af vores kunder via vores digitale kanaler, og til at forbedre IT-systemer og generelt øge sikkerheden for vores brugere og kunder.

Derudover anvender vi oplysningerne til forbedring af vores program og arrangementsafvikling.

3.1 Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi behandler kun oplysninger omfattet af forordningens artikel 6.

Vi anvender følgende kategorier af dine personlige oplysninger, hvis du har valgt at oplyse dem til os:

  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • By og postnummer
  • Land

Vi anvender også følgende kategorier af personlige oplysninger, der er forbundet med cookies:

  • Klik-historik på vores digitale platforme
  • Navigations- og browsinghistorik indenfor vores digitale platforme

3.2 Hvem har adgang til disse oplysninger?
Personhenførbare oplysninger videregives aldrig til tredjepart. Vi bruger ind imellem webanalysebureauer til at analysere vores brugeres adfærd online på et overordnet, anonymiseret, niveau og anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

3.3 Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger, så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter, er baseret på samtykke, overholdelse af en indgået aftale eller vores lovlige behandling til opfyldelse af en opgave i samfundets interesse.

3.4 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet eller anonymiseret.

Vi anvender personlige data så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter samt levere de produkter/services du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

I henhold til persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor har kun et mindre og relevant udvalg af vores medarbejdere adgang til registrerede brugerdata. Vi gemmer dine personlige oplysninger i fagsystemer på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Bølgen formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Bølgen indsamler personoplysninger på følgende vis:

4.1 Ved onlinekøb af Bølgens produkter og services

Når du køber billetter eller services online, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Hvis du har registreret dig som bruger i forbindelse med et køb, anvender vi også dine personlige oplysninger om købshistorik. Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Bølgen kan yde dig den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er, at Bølgen kan levere de produkter/services, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Formålet vil primært være:

Behandling af din booking og køb af Bølgens ydelser

At kunne kontakte dig før, under og efter købsprocessen af et givent produkt/arrangement med information relateret til det pågældende produkt/arrangement, som fx ændring af koncerttidspunkt, oplysninger om sikkerhed, information, der kan forbedre din oplevelse, kort evaluering af produktet/arrangementet mv.

At varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Bølgen indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. arrangementsafvikling eller køb/salg af produkter eller ydelser. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende returnering af billetter, tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Hvilke typer af personlige oplysninger bruger vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt andre ikke-personfølsomme oplysninger

Ordreoplysninger

IP adresse

Bølgen opbevarer disse oplysninger så længe:

Du har en uafklaret sag hos Bølgen

Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet

Det kan have betydning for Bølgens betjening/servicering af dig

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Bølgen til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til optimering af brugeroplevelsen.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

4.2 Ved abonnering på Bølgens nyhedsbreve

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dig og din adfærd for at kunne tilpasse vores e-mail marketing så det giver mest muligt værdi for dig.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger er at sende dig informationer og invitationer som er relevante for dig via e-mail. For at optimere din oplevelse hos os sender vi dig relevant information og anbefaler arrangementer.

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring. Bortset fra markedsføring i papirversion, herunder kataloger, som sendes til dig i henhold til markedsføringslovgivningen.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

Kontaktoplysninger som fornavn, e-mailadresse og postnummerHvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Ved e-mailmarkedsføring opfatter vi dig som inaktiv kunde, hvis du ikke har åbnet din e-mail i løbet af de sidste 2 år, men opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger og i forhold til direkte markedsføring. Hvis du vælger det, kan Bølgen ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Ved at følge instruksen i hvert enkelt nyhedsbrev

Ved at framelde dig Bølgens nyhedsbrev på dette link:

Kulturhuset Bølgen (list-manage.com)

4.3  B2B og personer der handler på dine vegne

Bølgen rummer mange forskellige brugere og kunder. Bølgen kan derfor også have information om dig som er videregivet på dine vegne, fx. i forbindelse med tilmelding til arrangementer, gæstelister osv. Bølgen indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. arrangementsafvikling eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Når du gæster vores hus på anden vis end via vores offentlige billetsalg, indsamler vi oplysninger som du eller en anden har videregivet om dig. Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Bølgen kan yde dig den rette service, administration og levering af den ydelse som du modtager fra os.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Bølgen til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til forbedring og udvikling af vores ydelser.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på vores retmæssige interesse.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

4.4 Ved indmeldelse i Bølgens medlemskaber

En gæst/kunde/leverandør kan derudover frivilligt og efter eget valg give Bølgen yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Bølgens betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Bølgen til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til forbedring og udvikling af vores ydelser.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for at kunne udføre vores service for medlemskabet, hvorfor der ved tegning af medlemskab gives samtykke til, at oplysninger kan behandles, jf. EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du har et aktivt medlemsskab. Du har til enhver tid ret til at opsige dit medlemsskab. Hvis du vælger det, ophører medlemsskabet. Når medlemsskabet ophører, slettes dine oplysninger.

Vi opbevarer fortsat dine personlige oplysninger i 5 år, som Bogføringsloven kræver, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav eller uafklarede tvister.

4.5 Ved Konkurrencer

Vi anvender dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer. Personlige oplysninger anvendes af Bølgen til at kontakte deltagerne omkring konkurrencen, før og efter en begivenhed, for at identificere konkurrencedeltagerne, til at kontakte vinderne og til at levere og følge op på levering af præmier.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Bølgen til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester og til levering af dine præmier.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du gør det, kan Bølgen ikke tilbyde dig de ovennævnte tjenester.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i 45 dage, efter konkurrencen er slut.

4.6 Fotografering

Offentliggørelse af billeder på fx. hjemmesider eller sociale medier anses normalt for en behandling af personoplysninger. Bølgen tager løbene billeder af vores publikum, faciliteter og services og anvendelsen er en forudsætning for, at Bølgen kan varetage dets retsmæssige interesse.

Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysning i forbindelse med et billede varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan f.eks. være publikum til en koncert eller spisende i vores café. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Det er dog afgørende, at dem der er på billeder ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være et holdbillede, portrætter af frivillige og medarbejdere. Ved portrætbilleder vil Bølgen altid indhente personens/personernes skriftlige samtykke før vi lægger billeder ud på fx hjemmeside eller sociale medier.

Særligt ved billeder af børn

Bølgen er forpligtet til altid at indhente skriftligt samtykke, hvis børn optræder på billedet. Det gælder uanset, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.

Hvem har adgang til billederne?

Billeder videresendes ikke til tredjepart. Billederne arkiveres i henhold til persondataloven.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Anvendelse af personhenførbare billeder er baseret på skriftligt samtykke. Anvendelse af situationsbilleder hvor det vurderes at skriftligt samtykke ikke er nødvendigt, er baseret på vores retmæssige interesse.

Hvor længe opbevarer vi billederne?

Vi opbevarer billederne indtil samtykket tilbagekaldes

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke,  ligesom du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, herunder billeder, der er baseret på Bølgens retmæssige interesser jf. afsnit 5.5 5.

5.1 Retten til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Bølgen på gdpr@boelgen.dk

5.2 Retten til at overføre data

Når Bølgen anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data i et læsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de oplysninger, du har givet os.

5.3 Retten til at korrigere data

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

5.4 Retten til at slette data

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Bølgen benytter, undtagen i følgende situationer:

Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet

Du har et økonomisk mellemværende med Bølgen, uanset betalingsmåde

Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år

5.5 Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Bølgens retmæssige interesser. Bølgen fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

5.6 Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Ved at følge instruksen i hvert enkelte nyhedsbrev

Ved at ændre cookie indstillingerne for www.boelgen.dk

5.7 Retten til begrænset anvendelse

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Bølgen under følgende omstændigheder:

Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Bølgens retmæssige interesser, skal Bølgen begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Bølgen begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.

Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger

Hvis Bølgen ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

6.1 Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til administrator af www.boelgen.dk
Henvendelse kan ske direkte til webmaster på info@boelgen.dk

6.2 Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Vil du melde et databrud, kan du kontakte Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver sikkert via Helsingør Kommunes hjemmeside eller via mail på dpo@helsingor.dk

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger; for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig for dine oplysninger eller om dine rettigheder ændrer sig.

Gældende politik er opdateret oktober 2023.

På Bølgen website bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores website bliver brugt. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de informationer, vi modtager, er derfor anonyme.

Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores website, primært igennem trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Nedenfor kan du læse nærmere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvad vi bruger dem til.

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Læs bekendtgørelsen

Hvordan fjerner jeg cookies?

Du kan læse om, hvordan du fjerner cookies ved at besøge denne side

Alternativt kan du fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.

Vi bruger følgende typer cookies på Bølgens website:

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

YouTube

www.boelgen.dk  indlejrer på visse sider indhold fra Youtube, som er ejet af Google. YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en side med en Youtube indlejring, sker der en forbindelse til Youtube servere som gemmer oplysninger om dit besøg på vores side, og hvilket Youtube indhold der blev set.

Hvis du er logget ind på din Youtube/ Google konto, tillader YouTube at din browsing historik fra www.boelgen.dk har effekt på din Youtube profils algoritme. Du kan undgå dette ved at logge ud af din Youtube/Google konto.

Læs hvordan Youtube / Google behandler din data: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Denne side anvender skrifttyper leveret af Google. Når du åbner en side på kuto, henter din browser de nødvendige webfont filer og gemmer dem lokalt for at kunne vise tekst korrekt.

Google servere bliver kontaktet, og Google kan derfor se at din IP adresse har besøgt www.boelgen.dk

Hvis din browser ikke understøtter webfonts, anvendes en standard font som findes lokalt på din computer.

Læs hvordan Google behandler din data. https://developers.google.com/fonts/faq og Google’s privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Vimeo

På visse sider indlejres Vimeo social network (Vimeo.com, Inc. Attention: Data Protection Officer, 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001).

For at vise Vimeo skabes der en forbindelse mellem din browser og Vimeo servere, der gør det muligt for Vimeo at hente information om at din IP adresse har besøgt www.boelgen.dk

Læs Vimeos privacy policy: https://vimeo.com/privacy

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail ucb62@helsingor.dk , hvis du har yderligere spørgsmål til cookies eller personoplysninger.